תרגיל המדמה תרחיש קריסת בניין בן שלוש קומות עקב רעידת אדמה, עם נפגעים ולכודים, בתרגיל משתתפים: איחוד הצלה, פקע"ר, צוותי סע"ר, אגף בטחון עירוני של עריית אשדוד, ראש מנהלת אזוה"ת אפריים בנוב האחראי על צוותי חירום במנהלות רבעים.