השטחים הסמוכים לאלתא - האם יהפכו לשכונת מגורים?

לאור הידיעות כי נבדקת האופציה להעתיק את מפעל אלתא באשדוד ממיקומו הנוכחי למקום אחר באשדוד, לטובת בניה של 20,000 יח"ד נוספות מזרחית למפעל, שיגר ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי מכתב חריף לשר הבטחון ליברמן ולשר האוצר משה כחלון ובו הוא מתריע על המהלך.

"למיטב ידיעתי העתקת מפעל אלתא נבדקה באופנים שונים ועל- ידי גופים שונים כבר 4 פעמים בעבר, ללא תיאום או יידוע העיר אשדוד, שהמפעל שוכן בתחומה, וכל הבדיקות הללו העלו את המסקנה כי אין היתכנות להעתקת המפעל. 

כיום שוב עוסקים בסוגיית העתקת אלתא, ושוב ללא תיאום ו/ או שיתוף העיר, אפילו לא ברמת הידיעה. ולפיכך לצערינו, גם מגיעים למסקנות שגויות מיסודן".

עוד נכתב בהקשר לתוכנית לבניית 20,000 יחידות דיור במקום המפעל:

"מטרה זו, שעל-פניה הינה מטרה ראויה, כחלק מהמאבק הלאומי במשבר הדיור, חייבת גם להתאים לצרכי גידול האוכלוסיה באשדוד, וליכולת הקיבולת עפ״י תוכנית המתאר של העיר. אלא שלא כך הוא, הואיל ובמסגרת "הסכם הגג" שנחתם לפני חודשים ספורים על- ידי שר האוצר ועל- ידי ראש הממשלה, מתוכננת בניה של 30,000 יח"ד חדשות, מבלי להזדקק אפילו למטר מרובע אחד משטח "המשולש החקלאי", ההופך זמין לבניה כתוצאה מהעתקת אלתא.

יתרה מכך, ל-30,000 יח"ד אלו יש להוסיף עוד פוטנציאל בניה באשדוד במסגרת  התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ״א 38), של כ-20,000 יח"ד חדשות. סה"כ יח"ד אלו, בתת-הערכה, יביאו לגידול דמוגרפי משוער של אוכלוסיית העיר (המונה כיום 250,000 תושבים) עד למעלה מ- 400,000 תושבים. לעומת זאת, עפ״י  תכנית המתאר המתהווה של העיר אשדוד, והתואמת את הסכם הגג שנחתם, גודל האוכלוסייה באשדוד מתוכנן להיות כ-350,000 תושבים בטווח של 20-30 השנים הבאות, כך שתוספת 20,000 יחידות דיור חדשות בשטח ממנו יועתק אלתא, תוביל את אשדוד באופן ברור, לקטסטרופה דמוגרפית".                     

בנוסף מתייחס ראש העיר במכתבו להשפעה של הדיון בנושא על מפעל אלתא:

"לדברי הנהלת אלתא מתחיל להיגרם נזק למפעל כתוצאה מההתעסקות בנושא העתקתו,  בין היתר בעיתונות הכתובה, ומתחילות להישאל שאלות על- ידי לקוחות בינלאומיים של אלתא, המהססים לסמוך ידיהם על חברה העומדת בפני מציאות משתנה, שאינה ברורה לחברת אלתא עצמה".

"סוף דבר, מתברר חד משמעית, שהתוכנית להעתקת אלתא, אפילו בתחומי העיר אשדוד, מיותרת לחלוטין ואינה נחוצה להתפתחות אוכלוסיית העיר". מסכם לסרי במכתבו ופונה לשרים:

"אבקשכם בשם הנהלת העיר ותושביה, להתערב מיידית מול הדרגים המקצועיים במשרדכם, לעצירת הליך קבלת ההחלטה להעתיק את מפעל אלתא ממיקומו הנוכחי, כדי למנוע פגיעה אנושה בעתיד העיר אשדוד, וכדי להבטיח את המשך פעילותו ושגשוגו כנכס כלכלי אסטרטגי למדינת ישראל, וכסמל ועוגן כלכלי מרכזי עבור העיר אשדוד ותושביה".

העתק מהמכתב נשלח גם לראש הממשלה מר בנימין נתניהו.