צלם: פבל טולצ'ינסקי

אחרי כ-3 שעות של דיונים בין הצדדים, בחסות בית הדין הארצי לעבודה, הגיעו המדינה, הנהלות הנמלים באשדוד וחיפה, ההסתדרות והוועדים בנמלים להסכמות הבאות:

- הנהלות הנמלים ידווחו על התפוקות התפעוליות עד ליום ה-22 במאי.

- הצדדים ייכנסו למו״מ רצוף ומרתוני ל-18 יום החל מה-22 במאי.

- הצדדים ידווחו על ההתקדמות במו״מ ב-28 במאי בשעה 17:00.

- בית הדין מצפה כי במהלך ימי המו״מ התפוקות התפעוליות בנמלים יישמרו ואף יעלו.

- בהמלצת בית הדין קליטת העובדים החדשים בנמל אשדוד תידחה ב-18
ימים במהלכם יתנהל המו״מ.

- בנושא הקנסות שנפסקו נגד הוועדים יתקיים דיון במועד שייקבע על ידי בית הדין.

- בית הדין יפרסם את החלטתו בעניין הבקשות לפסוק על ביזיון בית המשפט כנגד הוועדים במועד אחר.