ירון אטיאס - מסרב לתת גטכבר שנתיים מסרב ירון אטיאס מאשדוד לתת גט לפרודתו. בית הדין האזורי בחיפה הורה, בצעד נדיר, לפרסם את שמו, תמונתו ולהמנע מקיום יחסי חברות עימו. 

הדיין הרב אברהם מאיר שלוש קיבל את בקשת האישה "לשיימינג", והחליט "לפרסם בכל מקום אפשרי את תמונת הבעל, פרטיו וכתובתו, וכן כל פרט אחר". עוד כתב כי "בית הדין פונה לכל מי שבידו לשכנע את המשיב להתגרש בהקדם".

ירון אטיאס (39) הוא תושב אשדוד, בעל תואר ראשון במשפטים שאינו עוסק בתחום. כיום הוא מנהל עמותה אך לא עובד באופן מסודר למחייתו. אטיאס הוא בן למשפחה מוכרת בקרב הציבור הדתי בעירו – בין היתר, בזכות עבודת הוריו בשירות הציבורי.

בתיק של בני הזוג אטיאס ובעוד מקרים ספורים, בודדים, מהשנים האחרונות, השתכנעו הדיינים כי סרבנות הגט חמורה במיוחד ומצדיקה חריגה מהנורמות הקבועות, זאת במטרה להוקיע את הגברים המאמללים את נשותיהם - ולהפעיל עליהם לחץ חברתי וקהילתי על מנת שייאותו לגרשן.

בפוסט שפרסמה אשתו לאחר ההחלטה, כתבה בין היתר: "אומרים שלכל סיפור יש שני צדדים, שלכל אחד יש את האמת שלו. אבל בתחום האפור מאוד של דיני המשפחה, עומדת אמת אובייקטיבית אחת. אמת אלימה מאוד. סרבנות גט".

הפוסט שכתבה פרודתו של אטיאס בפייסבוק

"אני מסורבת גט", הצהירה. "לא אכתוב פה על השנים שלנו יחד והגורמים שהובילו לפירוד הזה. גם לא אכתוב פה על ההתמודדות היומיומית שלי בתוך המסע הזה לחופש. אך מזה שנתיים אני נאבקת לצאת ממערכת הנישואין שלי, נאבקת על החופש שלי, וישנו אדם אחד שמונע ממני את החופש הזה.

"האיש הזה, ירון אטיאס, שתעודת הנישואין עומדת ביני לבינו, מסרב בעקשנות לתת לי גט", כתבה. "הוא מקיים חיים חברתיים מלאים ועשירים, ממלא את חייו בפעילויות שונות, בעוד הוא באלימות רבה כולא את חיי יום אחרי יום".

"האיש הזה, ירון אטיאס, שתעודת הנישואין עומדת ביני לבינו, מסרב בעקשנות לתת לי גט", כתבה. "הוא מקיים חיים חברתיים מלאים ועשירים, ממלא את חייו בפעילויות שונות, בעוד הוא באלימות רבה כולא את חיי יום אחרי יום".