אלון חסן לאחר הזיכוי (צילום: חיים הורנשטיין)

כזכור, הנהלת הנמל החליטה על השעייתו של אלון חסן עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו , בעקבות כתב האישום החמור שהוגש נגדו.

אך בעקבות הזיכוי המהדהד, חסן  ביקש לחזור כרגיל לעבודתו בנמל, אולם הנהלת הנמל החליטה שלא לאפשר לו עד שייוודע האם המדינה תגיש ערעור על זיכויו.

הטענה של הנהלת הנמל כי במכתב ההשעייה נאמר כי השעייתו תעמוד בעינה עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו וההליכים עדין לא היסתיימו, שכן המדינה שוקלת להגיש ערעור.

חסן הגיש בקשה דחופה לבית הדין לעבודה שיפסוק כי השעייתו מעבודתו בנמל בטלה וכי על הנהלת הנמל להחזירו לאלתר לעבודה ולהורות כי הוא רשאי לצאת ולהיכנס בשערי הנמל ללא כל הגבלה.

אולם היום בית הדין דחה את בקשתו:

 "לאחר ששמענו את הצדדים ולאור העובדה שאנו מצויים בהליך של בקשה לסעד זמני, הגענו למסקנה שאין מקום לקבל את הבקשה בשלב זה.

ההשעיה אינה עונש והיא אינה חלק מהבירור המשמעתי בפני בית הדין למשמעת, השעיה הינה חיצונית לדין המשמעתי והיא נועדה להגן על השירות בפני עובד שחרב האישום המשמעתי תלויה על צווארו.

ההשעיה נועדה לנתק זמנית את העובד מתפקידו השוטף, ובכך להגן על סביבת העבודה שלו.

ההשעיה נועדה לשמור על שמו הטוב של השירות וגם על אמון הציבור במערכת.

המקרה של אלון חסן  עונה לקריטריונים  שנקבעו כמצדיקי השעיה".