הדמיית תוכנית הבניה ברובע ט"ו

הדיון נקבע בעקבות עתירה מנהלית של תושבי הרובע לביטול הקצאת שטח משמעותי שברובע למדינה.  שמעוניינת להפכם לשטח מגורים להקים - 11 בניינים עם 748 יחידות דיור, במסגרת הסכם הגג ולזכאי משרד השיכון.

טענת העותרים המבקשים לבטל את התוכנית לחלוטין ולהשאיר את השטח כפארק היא - 
כי ההחלטה שעברה במועצת העיר לפני מספר שבועות, לא הייתה חוקית ובחוסר סמכות, תוך הצגת נתונים שגויים.

עיריית אשדוד בשיתוף משרד השיכון דחפו להקמת התוכנית במסגרת מציאת פתרון לדיור בר השגה - 3 ו4 חדרים (עד כ 1 מיליון ש"ח, שיוקצו לזוגות צעירים ולזכאי משרד השיכון.

במקביל תושבים ברובע טוענים כי מגדלי המגורים יפגעו באופי הרובע וייצרו עומס יתר בתנועה בתוך הרובע.

החלטת השופטת התבססה אך ורק על חוקיות החלטת המועצה. הטענה של השופטת היא כי העובדות הידועות היום, לפיהן השטח הינו שטח ציבורי השייך לתושבים, לא הובאו לידיעת חברי המועצה לפני הצבעתם.

בהסכמת הצדדים המליצה השופטת לקיים דיון חוזר בוועדה המקומית ולדון מחדש בעניין. הנושא יעלה להצבעה במועצת העיר.