שנתיים לאחר הגשת כתב האישום: אלון חסן, שוקי סגיס ודוד חסן זכאים! כך קבע היום בית המשפט. מיד עם הכרעת הדין פרץ אלון חסן בבכי ובאולם נשמעו קולות שמחה.

השופט הגיב ואמר לנוכחים "אני מבקש להירגע", ואז שב על הביקורת שהטיח נגד הפרקליטות במהלך המשפט.

וכך הכריע השופט יואל עדן:
"פרשת התביעה כללה העדת גורמים שונים בנמל בעבר ובהווה ובעלי תפקידים בנמל גורמים במשרד להגנת הסביבה ועדי מדינה. באתי למסקנה כי יש לזכות את כל הנאשמים מהעבירות שייחסו להם".

"באישומים הראשון, השני והרביעי, אין מדובר אך בזיכוי מחמת הספק, ואין מדובר אך באי עמידת המאשימה בנטל המוטל עליה להוכחה מעל לספק סביר, אלא, באישומים אלו, המסקנה הפוזיטיבית הינה כי לא בוצע ע"י הנאשמים המיוחס להם בכתב האישום.

ביחס לאישום השלישי המיוחס לנאשם 3 בלבד – רב הנסתר על הנגלה, המאשימה לא עמדה בנטל המוטל עליה, והזיכוי הינו מחמת הספק".

"האישומים מתבססים אך באופן חלקי על ראיות, ובעיקר על חיבור ביניהן, באופן הנעדר עיגון ראייתי, וחלק גדול מהראיות מהוות ראיות נסיבתיות.
הטענה המרכזית בכתב האישום מייחסת לנאשמים חבירה יחדיו לביצוע הפעולות המיוחסות להם בכתב האישום ובהן קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, סחיטה באיומים, קשירת קשר ועבירות נוספות כמפורט בכתב האישום.

חלק מטענות ההגנה המרכזיות היו - כי הטענות שהופנו כנגד חסן והנאשמים האחרים, נבעו ממניעים הקשורים במאבקי כוחות ואינטרסים בתוך הנמל, וכי החקירה אשר בשלב מסוים עמד בראשה מי שלימים הורשע, בין היתר, בביצוע עבירות כנגד הנאשם  היתה מוטה.

הנטל המוטל על המאשימה הינו הוכחה מעל לספק סביר, ודי בהעמדת ספק סביר כדי שלא יורשע אדם. ודאי שמסכת הראיות שבפני מקימה את הספק הסביר, ואולם, אני מוצא כי לא רק בספק סביר מדובר, אלא בתמונה השונה מזו המוצגת בכתב האישום.

החקירה, שבשלב מסוים עמד בראשה ערן מלכה (קצין המשטרה לשעבר שמרצה שבע שנות מאסר בגין מעורבותו בפרשת רונאל פישר) הייתה מוטלת בספק. הנטל המוטל על המאשימה הוא מעל ספק סביר. מסכת הראיות שבפניי מקיימת ספק סביר".

"לאחר כל הבדיקות לא הוכחה כל מרמה מצדו ולא הוכח ניגוד עניינים. ביצוע מעשה תוך התפקיד - אין זה עולה לכדי מרמה והפרת אמונים. פעולתו של חסן היו מחויבות כדי להגן על העובדים. אין ראיה לכך שאלון חסן ביצע פעולה באופן ישיר או עקיף לעידוד התקשרויות עם החברה שבבעלות קרוביו".

עוד כותב השופט עדן:
"מצאתי פרשנות יתר למעשים שניתן לפרשם גם כחסרי גוון פלילי. היה צריך לבחון את הדברים בהקשרם ולתת להם את הפרשנות ההגיונית.
טענות המתמקדות באווירה, שמועות וריח לא טוב העולה מהתנהלות אין מקומם בהליך הפלילי. חוש הריח אינו יסוד ביסודות עבירה".

בעיצומה של החקירה הפלילית נגדו, איים חסן כי אם וכאשר יוגש נגדו כתב אישום, והוא יעמוד למשפט, "יעמדו איתי גם בכירים מאוד מהמדינה, שיצטרכו לתת הסברים ולהשיב על שאלות מאוד קשות בנוגע למחדלים שנעשו בפרשה שלי. יהיו אנשים שיצטרכו לתת הסברים על אופן החקירה שנוהלה גם אצלי וגם אצל עו"ד רונאל פישר"

האיום לא מומש, אך חסן - שהואשם בעבירות שחיתות רבות שביצע בנמל אשדוד - יוצא היום כשידו על העליונה.

במהלך המשפט שהתפרס על פני שנתיים, העידו כ–100 עדים והפרוטוקול שלו נפרש על פני 7,500 עמודים. פסיקת השופט מהווה מכה קשה לפרקליטות המדינה.

הודעת חברת נמל אשדוד:
בעקבות זיכויו של עובד החברה, אלון חסן, מהאישומים כנגדו בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע, מתכוונת החברה ללמוד את פסק הדין והמשמעויות שלו, ולפעול בהתאם לדיני העבודה, ההסכמים הקיבוציים והוראות רשות החברות הממשלתיות.

ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי בירך את חסן על הזיכוי:
״בניסן נגאלו ישראל ובניסן עתידין להגאל״.
בימים אלו לקראת חג החירות, אני מאוד שמח לברך את חברנו למועצת העיר אלון חסן, שזוכה מכל אשמה בבית המשפט.
אחרי עינוי דין ומהלכים משפטיים מורכבים הוכח היום יותר מכל, כי יש שופטים בירושלים וגם בבאר שבע.
זו בשורה טובה לאלון ומשפחתו וחבריו, ובשורה טובה לעיר שלנו אשדוד.
חג חירות שמח אלון היקר!

הפרשה

שוקי סגיס הואשם בעבירות של מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור ובתאגיד וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

דוד חסן, שותפו לעסקים של אלון חסן ושאינו עובד ציבור, הואשם בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע (שוחד והלבנת הון), קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף, הלבנת הון, עבירות מס ועוד.

חסן הואשם בקבלת טובת הנאה בדמות הפקת רווחים כספיים מחברות פרטיות שעבדו עם הנמל.

על פי מכתבי השימוע לפני הגשת כתב האישום, חסן נהנה מ: כ-1.8 מיליון שקל שהעביר דוד חסן מכספי דנה לחברות שבשליטת אלון חסן - הופס ובן עידן,  הלוואה של 800 אלף שקל שהעמידה דנה לחברות של חסן כשהן היו במצוקת אשראי, 750 אלף שקל מכספי דנה שהושקעו בחברה משותפת עם חסן שהפעילה סניף של שיפודים באשדוד. 

הפרשות בכתב האישום

פרשת "הופס"
החשד-  החזיק ב חברת הופס העוסקת בייצור חומרי ניקוי באמצעות קרובת משפחתו וחברו, ופעל בעצמו ובאמצעות עובדי נמל אחרים מטעמו, לעתים תוך הפעלת לחץ ובמרמה, כדי להבטיח שהצעות המחיר שהוגשו ע"י חברה זו הן שיזכו במכרזי הנמל.

החברה ספקה לנמל – תחת מסווה ובמרמה - את חומרי הניקוי באופן קבוע, בהיקף שהגיע לכמיליון שקלים במהלך השנים 2013-2010, וזאת תוך ביצוע עבירות מרמה והלבנת הון.

על פי החשד, המנכ"ל דאז, שוקי סגיס, ידע על הבעייתיות בהקשר זה, ואף על פי כן נמנע באופן שיטתי מלעצור התקשרות פסולה זו.

פרשות יצואני גרוטאות המתכת, "נשר" וכי"ל דשנים
על פי החשד - חסן ואחרים פעלו במרמה מול הלקוחות של הנמל כדי לקדם את שירותיה של חברת דנה לחברות אלה בתחום פיקוח ובקרה, זאת בתמורה ל"שקט תעשייתי", להגדרתם, שיאפשר את פעילות החברות בנמל ללא שביתות וללא עיצומים.

וכך שולמו לדנה לוגיסטיקה עשרות מיליוני שקלים, שהועברו בחלקם לאלון חסן באמצעות עסקיו הפרטיים.

פרשת שמן
על פי כתב האישום, נתן שוקי סגיס לדנה לוגיסטיקה הרשאה לספק שירותים עבור מפעיל הקידוח של חברת שמן בתחומי הנמל, זאת ללא "ועדת המכרזים" .כמו כן, טען שוקי סגיס בפני קברניטי שמן טענה שקרית, כי לפי נהלי הנמל, מותר לפעול בתחומי הנמל רק באמצעות ההתקשרות עם חברת דנה.