תצלום אווירי של הסטאר סנטר מהעתירה שהוגשהשופטת בית המשפט לעניינים מינהלים בבאר שבע קיבלה את עתירתה של הלן גלבר נגד האישור שניתן לפרויקט "סגול", פרויקט בניה של ג'קי בן זקן צמוד לסטאר סנטר. מדובר בתכנית לבניית מגדלי מגורים בשטח שבו כיום נמצאת שטיפת המכוניות והמגרש של אלדן, שם על פי התכנון היו אמורים לקום 650 יח"ד.

גלבר טענה שהתכנית של "סגול" חריגה ויוצאת דופן בטובות ההנאה התכנוניות שמוענקות ליזם ובהתעלמות מצרכי ואינטרסי ציבור של תושבי העיר. היא מבוססת על המרת שטחי מסחר לשטחי מגורים מבלי שהיזם נדרש להפריש חלק משמעותי כלשהו מהקרקע לטובת הציבור".

אחת מטענותיה המרכזיות של של הגב' גלבר הינה שעיריית אשדוד והוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד לא דנו מעולם, באופן רציני ומעמיק, בנושא התכנית ומעולם לא קיבלו החלטה מהותית שתאפשר את קידומה ומימושה. מחדל זה של הוועדה המקומית הוביל למצגי שווא בפני הוועדה המחוזית, אשר אישרה את התכנית בהליך בלתי תקין.

לדברי גלבר, פניותיה לעיריית אשדוד והועדה המחוזית לא העלו דבר ועל כן הוגשה על ידה, במהלך השבוע שעבר, עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע.

עוד טענה גלבר כי התכנית אינה מקצה כלל שטחים לצרכי ציבור, אלא נשענת, באופן מוחלט כמעט, על שטחים ומוסדות ציבור הקיימים ברובע ב'. מהלך זה פוגע, בין היתר, ביכולת קידום תכניות ופרוייקטים של התחדשות עירונית באותם רבעים אשר משוועים, כידוע, להתחדשות כזו.

העתירה מנהלית הוגשה כנגד הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה דרום, עיריית אשדוד והעומדים בראש אותם גופים, מר דוד לפלר ומר יחיאל לסרי. גלבר מיוצגת בעתירה על ידי עוה"ד דורון טל וכפיר יפת.

עורך דורון טל - ייצג את גלבר בעתירה

השופטת גאולה לוין החליטה לקבל את העתירה ולבטל את החלטת הוועדה המחוזית, מה שיחזיר את התכנית לדיון שוב בועדות התכנון המקומית והמחוזית.

"לא נעלם מעיני", ציינה השופטת, "כי הדבר כרוך בהכבדה על ההליך התכנוני ועל חברת סגול, שפועלת כבר שנים ארוכות לקידום התכנית. אך יש לזכור כי למרות שהתכנית כוללת קרקע של עיריית אשדוד,
והיא קודמה במוסדות התכנון על יסוד המצג כי עיריית אשדוד נמנית על מגישי התכנית, בשום שלב היא לא נדונה במועצת העיר".

בית המשפט חייב את הוועדה המחוזית, העירייה, הוועדה המקומית וחברת "סגול" בתשלום הוצאות ושכר טרחה בסך 35 אלף שקל במצטבר לגלבר.

השטח בו אמור להיבנות הפרויקט (צילום: אשדוד נט)
מטעמה של גלבר נמסרה היום: "בית המשפט הורה בפסק הדין על ביטול ההחלטה לאשר את התכנית, בשל פגמים מהותיים שנפלו בדרך אישורה ובדרך קבלת ההחלטות על ידי רשויות התכנון, תוך ניסיון פסול לעקוף את מועצת העיר אשדוד ולמנוע דיון ענייני בתכנית במועצת העיר על ידי נבחרי הציבור. במקום לוודא תקינות עסקו ב-"להכשיר את השרץ". מקריאת פסק הדין עולה תמונה מדאיגה, לפיה המדינה ועיריית אשדוד סירבו לכל אורך הדרך "לחשב מסלול מחדש" נוכח הפגמים המהותיים עליהם הצביעה העותרת בדרך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון. במקום זאת, ביקשו המדינה והעירייה לדחות את העתירה על הסף מטעם של שיהוי כביכול בהגשת העתירה, ובנימוק שההליך התכנוני הושלם. במלים אחרות, הרשויות ושומרי הסף שאמונים לשמור ולוודא את תקינות ההליך התכנוני, ניסו לכל אורך הדרך להכשיר את השרץ".