מתחם קריית חלוצים - באדיבות מקסים צ'רני, סיקור הבניה החדשה באשדודקבינט הדיור יתכנס השבוע לאשר עשרות אלפי דירות במתחמים מועדפים בצפון ובדרום. מדובר במתחמים בשטחים שרובם ככולם בבעלות המדינה (רמ"י - רשות מקרקעי ישראל), ואשר עליהם אמורים להבנות אלפי יחידות הדיור כחלק מהחלטת הממשלה להציף את השוק בדיור בר השגה.

בישיבה השבוע צפויים חברי הקבינט (שרים בממשלה) לאשר את מתחם "קריית חלוצים", מתחם שהוא חלק מהסכם הגג שנחתם זה מכבר באשדוד.

גודל המתחם כ-2,000 דונם, נמצא ממזרח לאזור התעשיה הקלה באשדוד  (מקביל לרחוב העבודה). על פי הצעת ההחלטה, במתחם צפויים להבנות כ-4,800 יחידות דיור. כאן המקום לציין כי על פי הסכם הגג שנחתם באשדוד, בקריית חלוצים צפויים להיות כ-7,000 יחידות דיור.

לוח הזמנים, על פי הסכם הגג, לשיווק הדירות במתחם: 5,000 יחידות דיור ישווקו עד יוני 2020, 1,000 יחידות דיור עד יוני 2021 ו-1,000 יחידות דיור אחרונות עד יוני 2022.

מה המשמעות של ההכרזה על מתחם קריית חלוצים כמתחם מגורים מועדף?

מטרתו של חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור הוראת שעה היא לקצר את הליכי התכנון של תכניות רחבות היקף של בנייה למגורים, המהווים חסמים משמעותיים להגדלת היצע הדירות, ולאפשר את קידומן היעיל של תכניות בנייה למגורים במתחמי קרקע שהממשלה הכריזה עליהם, בצו, כמתחמים מועדפים לדיור 

מסלול התכנון אשר נקבע בחוק יהיה "נתיב מהיר" לאישור תכניות בנייה למגורים, נוסף על מסלולי התכנון הקיימים כיום בחוק התכנון, ולא יבוא על חשבון המשאבים הקיימים העומדים לרשות המערכת הרגילה המטפלת באישור תכניות, לרבות תכניות בנייה למגורים.