הדמיית התוכנית (אתוס- אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ)תשעה מגדלי מגורים בני 23 קומות, מסחר ומוסדות ציבור יוקמו על שטח מגרש האימונים סמוך לתחנת הכיבוי בעיר. מדובר על מגרש בן 32 דונם בין הרחובות: שד' בן גוריון בצפון, שד' בני ברית במזרח, רח' ז'בוטינסקי בדרום ורח' הנשיא ויצמן במערב. באיזור קיימת תחנת הכיבוי של אשדוד, המכללה להנדסה, מתחם הסטאר סנטר, מתחם טופ סנטר.

התוכנית היא חלק ממתחמי המגורים שייבנו במסגרת "הסכם הגג" בין עיריית אשדוד לבין משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון. 

סה"כ מתוכננים בפרויקט 850 יחידות דיור, 30% דירות קטנות עד 75 מ"ר, שני מבני מעונות/גני ילדים, בית ספר ומתנ"ס. עוד מתוכננות כ-15,000 מ"ר למסחר.

בצד של שדרות בן גוריון מתוכננים שישה מגדלי מגורים, 23 קומות במגדל, 90 יח"ד במגדל. שני מגרשים לגני ילדים/מעון. 

בצד של רחוב ויצמן מתוכנן מגדל מגורים  שמתוכנן להכיל כ-30% דירות קטנות של עד 75 מ"ר. 

בצד של רחוב ז'בוטינסקי מתוכננים שלושה מבנים משולבים – מסחר בבסיס המגדל ומגורים – 70 יח"ד בבניין. כמו כן בית ספר יסודי – 12 כיתות.

כאן ממוקמת התוכנית

התוכנית הוכנה על ידי רשות מקרקעי ישראל, באמצעות פרחי צפריר אדריכלים בע"מ. 

על פי הסכם הגג, שמתחם זה יהיה חלק ממנו, יחידות הדיור יוצעו למכירה במסגרת "מחיר למשתכן". תחילת שיווק הפרויקט, על פי הסכם הגג: יוני 2018.