באדיבות YNET

דנוס מפרסם את הסקירה בשיטה שנסקרה בעבר על ידי השמאי הממשלתי הראשי, עד שהלשכה הפסיקה לפרסם את הדו"ח לפני כחצי שנה.

דנוס מציין כי העלייה בפועל משמעותית יותר, בהתחשב בכך שמדד המחירים הכללי ברבעון השני של 2017 ירד ב-0.4%. עם זאת הוא מסייג כי אינם מראים קו מגמה מובהק לאור העלויות הנמוכות ובעיקר מעידים על המשך הדשדוש בשוק הנדל"ן. 

תוצאות הסקירה מעידות כי ברבעון השני נצפה כמעט שוויון במספר הערים בהן חלה עליה במחיר הדירה הממוצע לעומת מספר הערים בהן חלה ירידה במחיר הדירה הממוצע, ביחס לרבעון הקודם, כשרק בתל אביב לא היה שינוי. 

עוד עולה מהסקירה, כי נרשמה חירידה דרמטית של 22% בכמות העסקאות, כשהירידה המשמעותית ביותר בכמות העסקאות אובחנה בערים תל אביב, ירושלים והרצליה, שם ירדה כמות העסקאות בכ-50%.

דנוס מציין כי מעבר לדשדוש, פילוח מחירי הדירות פי ערים מעיד, שיש ערים בהן המיתון בשוק הדיור חזק יותר. "באופן כללי כל השוק רושם ירידה בכמות העסקאות, כלומר קונים הרבה פחות דירות אבל ממשיכים לשלם מחירים גבוהים", מסביר דנוס.

בצד נתונים אלו, קצב עליית מחירי הדירות השנתי הואט ברבעון  לכ-4% בשנה, ירידה של כ-33% לעומת הרבעון שלפניו ושל כ-50% לעומת הרבעון האחרון של שנת 2016.

דנוס מוסיף כי היקף המשכנתאות שנטל הציבור בחודש יוני 2017 עמד על כ- 4.88 מיליארד שקל, נמוך בכ-14.9% יחסית לחודש יוני 2016, כתוצאה מההאטה הדרמטית בפעילות בענף. 

"ניתן לומר כי הדשדוש בשוק הדיור נמשך, בלא קו מגמה ברור", אומר דנוס. "בנוסף, המגמה שוב התהפכה אך כמו ברבעון הקודם, בשיעור מינורי יחסית.

עם זאת, שוק הדיור גילה עוצמה יחסית ברבעון השני, כשלמרות הירידה הדרמטית בכמות העסקאות, אי הוודאות בנושא חוק מיסוי דירה שלישית, עליית הריבית על המשכנתאות ותכנית מחיר למשתכן, עדיין שמר על רמות מחירים גבוהות שאף עלו במחצית מהישובים בסקירה".