הדמיית מגדלי המגורים ברובע טו'הסכם הגג באשדוד ממשיך לעורר הדים ולעשות גלים. אחרי ההתנגדות העזה מצד תושבים ברובעים הדרומיים, התנגדות חברי האופוזיציה לחתימה חטופה על הסכם הגג לבניית 30 אלף יחידות דיור באשדוד.

במכתב שנשלח לשרים: משה כחלון ויואב גלנט ולראש העיר ד"ר לסרי נרשם: "אנו פונים אליכם בבקשה לדחות את החתימה על הסכם הגג בעיר אשדוד ולאפשר דיון ציבורי מעמיק ורציני בנושא טרם החתימה. ראשית, נבקש להבהיר כי אין אנו מתנגדים לעצם החתימה על הסכם גג. בפנייה זו עמדה לנגד עיננו החשיבות של טיפול במשבר הדיור ופיתוח עתידי של העיר אשדוד. אולם, פיתוח צריך להיעשות באופן בר-קיימא. לא ניתן לפתור את משבר הדיור באופן שיטיב עם כלל האוכלוסייה ללא התייחסות למספר נושאים".

עוד נכתב במכתב כי יישום הסכם הגג ישנה באופן משמעותי את אופי העיר. האוכלוסייה באשדוד, על פי ההסכם, צפויה לגדול באופן דרמטי – מ-250,000 לכ-400,000 נפש תוך 7 שנים בלבד. מדובר בשינוי מהיר באופן חריג שישפיע לרעה על רווחת התושבים. במסמך של מנהל ההנדסה בעיריית אשדוד, מה-8 בנובמבר 2016, בנוגע לתוכנית המתאר הכוללנית לאשדוד (להלן: "דיון בתוכנית הכוללנית") נכתב כי:"ועדת ההיגוי אימצה את המלצות צוות התכנון המוסכם של העירייה ליעד אוכלוסייה של 300,000 (יעד קיבולת מומלץ 370,000 נפש) לשנת 2035".

עוד מציינים בפורום הציבורי כי "בסקירת החלופות לפיתוח אשדוד, חלופת "אשדוד הגדולה", הנמצאת בקצה הסקאלה, מתייחסת ליעד אוכלוסייה של עד 370,000 נפש. לעומת זאת, חלופת "עיר מבוססת" שתאפשר "שמירה על איכות חיים ורווחה מיטבית ורמת שירותים גובהה" כוללת יעד אוכלוסייה של 260,000-290,000 נפש. הסכם הגג חורג מחלופות אלו".

הפורום גם יוצא נגד הכוונה לבנות בדיונה את רובע י"ד, תוך פגיעה בערכי הטבע. בנוסף מביעים בפורום חשש לפגיעה סביבתית באזור נחל לכיש ובחוף הים.

עוד מציינים בפורום את "העדר דיון צבורי" בנוגע ליישום הסכם הגג. "במסגרת ההסכם העירייה מתחייבת לקדם תכנון בהיקף חריג בלוח זמנים צפוף ללא דיון ציבורי מספק ובאופן שיקשה על דיון ציבורי בעתיד. אומנם ההסכם לא מחליף את הליכי התכנון, אולם הוא ייצר לחץ על רשויות התכנון לאשר תכניות בהתאם להסכם".

בפורום מציינים בסיום מכתבתם כי ראוי ללמוד מהכשלים שהתגלו ביישום ההסכם בקרית גת, "ראוי כי טרם חתימה על הסכם כה גדול יופקו הלקחים מהסכם שנחתם עם עיריית קריית גת".

בית המשפט דוחה את הבקשה למתן צו ארעי

בתוך כך, בקשה למתן צו ארעי שהגישו תושבים וחברי אופוזיציה, לעצירת החתימה על הסכם הגג, לא התקבלה. בית המשפט ציין בהחלטתו כי העתירה אמורה להתקיים מחר (היום - ע.א.) ובשים לב לאישים שאמורים להגיע, הוא לא נותן צו ארעי. בינתיים הטקס נדחה ליום ראשון במעמד ראש הממשלה, והעותרים כבר מתכוונים להגיש בקשה חדשה בהתאם.

החלטת בית המשפט - כפי שנשלחה על ידי העירייה:

החלטת בית המשפט