ספיר בן דוד והצמוד שגיב סגרו לא מזמן שנה וחצי של המון המון אהבבבבה אךךךךך איזה אושר ! 55555