נחל לכיש
לאחר שהמשרד להגנת הסביבה קבל פנייה מעיריית אשדוד ומקומות נוספים להסדרת השיט בנחל פרסם המשרד לראשונה מסמך מדיניות בנושא, הכולל הנחיות לרשויות מקומית ולרשות הנחלים בנוגע לפעולות שיש לבצע כדי שניתן יהיה לשוט בנחל.

בהמשך למסמך זה - בעיריית אשדוד מבקשים להביא למועצת העיר תיקון לחוק העזר העירוני כדי להתחיל ולקיים מה שתוכנן כבר כמה שנים – שיט בסירות בנחל לכיש.

הדרישות של המשרד לאיכות הסביבה:

המשרד מבקש חוות דעת אקולוגית המתארת את מצב האזור בנחל המיועד לשיט ומה עשויה להיות ההשפעה של השיט במקום. עוד נדרשת הרשות לקבוע הוראות למצבים שבהם תידרש הפסקת הפעילות במקום בשל זיהום שחדר לנחל או הפרעה לחי ולצומח.

באשר להיבטים הבריאותיים, קובע המשרד להגנת הסביבה שיהיה צורך בבדיקה שוטפת של איכות המים בהתאם לעקרונות שנקבעו במקרה של נחל הירקון. בבדיקה כזו יהיה צורך לוודא שאין חריגה מהרמה המותרת של חיידקים במים שנקבעה על ידי משרד הבריאות. בנוסף, יהיה צורך לבדוק עוד מדדים ובהם כאלו של זיהום ממקור תעשייתי.

במשרד להגנת הסביבה מעריכים שנחל לכיש עשוי להיות מתאים לשיט. עם זאת, במשרד ציינו שפעילות כזו פחות מתאימה לעונת החורף, שבה זורם לנחלים ביוב ממתקני טיהור שפכים שעולים על גדותיהם.שיט בנחל... עדין לא בנחל לכיש

המאבק של אשדוד:
אכן אשדוד מנהלת וניהלה לאחרונה מאבק נגד הזרמת שפכים לנחל לכיש מכיוון היישובים הסמוכים.
בעיריית אשדוד פתחו במאבק ציבורי ומשפטי נגד מועצה אזורית באר טוביה שהזרימה ללא היתר כמויות גדולות של קולחין ממאגרי תימורים לנחל האלה ודרכו לנחל לכיש ולים. בהמשך, המאבק כוון גם נגד רשות המים שאפשרה לקיים הזרמה של מי קולחין מאותו אזור ומקריית גת, כמיליון קוב וחצי (!) בנימוק שאין מה לעשות עם אותם מים, כי הם לא מתאימים להשקיה חקלאית וגם אין ביקוש בעונת החורף, מה שמביא למילוי המאגרים.

 עמותת צלול מתנגדם ולא מאמינים שניתן להכשיר את הנחל:

מאיה יעקובס, מנכ"לית העמותה הסביבתית "צלול", הגיבה –

"הערכה של המשרד לאיכות הסביבה הוא לא יותר מבדיחה עצובה. כל נחלי החוף סובלים מזיהום שהוא תוצאה של אלף תקלות ביוב בשנה" וקראה למשרד לדחות את המהלך על מנת שלא לסכן את שלום הציבור.

כל נחל חשוף בכל יום להזרמת ביוב ומיעוט המים בנחלים גורם לכך שהזיהום הוא כמעט הדבר היחיד הזורם בהם. גם אם מדובר באזור השפך שבו מי הים חודרים לנחל, הרשויות יהיו מחויבות לדגום את איכות המים לפחות פעם ביום ולהתריע בפני הציבור על כל זיהום אפשרי. ספק אם הרשויות יעמדו במטלה, במיוחד לאור העובדה שכפי הנראה רוב הזמן הנחל יהיה אסור לשיט. טוב יעשה המשרד להגנת הסביבה אם ידחה את הרעיון עד לימים שבהם יצליח לאכוף את החוק המונע הזרמת מזהמים לנחלים על כל הרשויות".