תחנת כוח

לצד השתתפות במכרזים השונים לרכישת תחנות כוח של חברת החשמל החליט דרקטוריון פז להקים באשדוד תחנת כוח שלישית.

בפז מעריכים כי התחנה תחל לפעול ב-2023 .

את הקמת התחנה מתכננים בפז להקים, ככל הנראה, באמצעות הון עצמי בהיקף של כ-140 מיליון דולר (כ-520 מיליון שקל) והשאר באמצעות גיוס חוב. התחנה תהיה על בסיס גז טבעי ותתבסס על טכנולוגית מחזור משולב עם טורבינת קו-גנרציה.