צילום: שמואל סרדינס, אשדוד נט

צילום: שמואל סרדינס, אשדוד נט

צילום: שמואל סרדינס, אשדוד נט

מסעדת מא במרטין בובר, המסעדה היחידה שפתוחה ועושה משולחים

צילום: שמואל סרדינס, אשדוד נט