חממות גידול הקנאביס הפכו זה מכבר לנפוצות במחוזותינו, וחדשות לבקרים אנו מדווחים על תפיסות של דירות, מחסנים, משקים ועוד - שהפכו למעבדות הידרו. 

בחודש נובמבר 2017, במהלך חיפוש שערכו שוטרים במשק במושב שתולים סמוך לאשדוד, גילו מחסן ששימש לגידול קאנביס. במחסן התגלו שתילים רבים ומעבדה מאובזרת היטב לגידול הסם.

הנאשם הודה במיוחס לו לעיל, ועל יסוד הודאתו זו הורשע בעבירות של גידול סמים מסוכנים, לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים והחזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית.

שירות המבחן ביצע תסקיר לנאשם (ללא עבר פלילי קודם), בסופם המליץ לבית המשפט על השתת עונש בדמות עבודות שירות לתקופה קצרה לשיקול דעת בית המשפט לצד מאסר מותנה וחתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

המדינה, באמצעות הפרקליטות, ביקשה להשית על הנאשם מאסר בפועל בין 8-18 חודשים. מנגד, באת כוח הנאשם, עו"ד חן בן חיים, חלקה על מתחם העונש ההולם אשר הוצג על ידי המאשימה, וטענה כי על המתחם לנוע בין 6 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 18 חודשי מאסר בפועל וכי במקרה הנדון יש להשית על הנאשם עונש המצוי ברף התחתון של המתחם. וזאת בשים לב, בין היתר, להמלצת שירות המבחן, לעברו הפלילי החף מהרשעות ולניקיונו מסמים. עוד נטען כי בהיעדר אינדיקציה אחרת בכתב האישום, יש לראות בנאשם כמי שגידל את הסמים לצריכתו העצמית בלבד.

הנאשם אשר קיבל את "זכות המילה האחרונה", הביע חרטה על מעשיו; הפנים את חומרת המיוחס לו; הביע תקווה לצאת לדרך חדשה ולהיות אדם שומר חוק ומודל חיקוי חיובי לבנו בן ה -13.

השופטת נגה שמואלי-מאייר כתבה בגזר דינה: "טרם חתימת גזר הדין, אציין כי אכן ידוע הכלל לפיו בעבירות סמים נסוגים האינטרס של הנאשם ונסיבותיו האישיות מפני האינטרס הציבורי בהשתת ענישה מחמירה על עברייני הסמים. יחד עם זאת, במצבור הנסיבות שבתיק זה, ובייחוד בשים לב לשיקום שעבר הנאשם; לנסיבות חייו; וליתר הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות – מצאתי כאמור כי ניתן בזו הפעם להשית עליו ענישה בדמות מאסר לריצוי בעבודות שירות".

בסופו של יום גוזרת השופטת על הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בעבודות שירות, בניכוי ימי מעצרו. בנוסף ישלם הנאשם קנס בסך 5,000 ש"ח לאוצר המדינה וכן נקבעו עונשי מאסר על תנאי במידה ויחזור על העבירה.