מאתר משרד החינוך

נתונים שמפרסמת היחידה לתכנון אסטרטגי של עיריית אשדוד, שמתבססים על נתוני משרד הפנים, מצביעים על המשך העליה בהגירה השלילית בעיר - שמגיעה לשיא חדש בשנים האחרונות.

"אוגדן נתונים סיכום שנת 2018 אשדוד" הוכן על ידי ד"ר שרית ניסים, מנהלת מחלקת מחקר וידע עירוני ביחידה, אותה מנהלת אסתי פילוס.

נתונים נבחרים מהדוח שהגיעו לידי מערכת אשדוד נט:

מספר התושבים באשדוד 252,624 איש. גידול של 2,310 תושבים לעומת שנת 2017. 

סה"כ נולדו בעיר 4,459 תינוקות חדשים.

מספר הנפטרים עמד על 1,295 תושבים.

מספר העולים החדשים היה 1,210 איש.

הגירה פנימית: מספר התושבים שעזבו 6,198 איש. מספר התושבים הנכנסים 2,746 איש. מדובר בהגירה שלילית של כ-3,452 בני אדם, גידול שלילי של כמעט 400  נוטשים לעומת שנת 2017.

היסטוריית ההגירה באשדוד - מגמה שלילית שהולכת וגדלה משנה לשנה: 
בשנת 2014 עמד על 2,280 איש שעזבו את העיר. בשנת 2015 עמד מאזן ההגירה השלילית על 2,500 איש.  בשנת 2016 עמד מאזן ההגירה השלילית על 2,700 איש. בשנת 2017 עמד מאזן ההגירה השלילית על 3,003  איש, וכאמור בשנת 2018 - 3452 איש.

אשדוד מובילה בשנים האחרונות בנטישת הצעירים, בעיקר, מבין ערי ישראל. 

הסיבות ככל הנראה נובעות מחוסר בולט בדיור בר השגה לצעירים ובמגוון מקומות עבודה אטרקטיביים.

העוזבים את העיר ב 2018 בחלוקה לרובעים:

רובע ז' 715 איש עזבו

רובע ג' 666 איש עזבו

רובע י"א 535 עוזבים

רובע א' 512 עוזבים

רובע הסיטי 439 עוזבים

רובע ח' 412 עוזבים

רובע ט"ו 354 עוזבים

רובע י"ב 320 עוזבים

רובע ה' 338 עוזבים

רובע ד' 337 עוזבים

רובע ו' 306 עוזבים

רובע ב' 283 עוזבים

רובע י"ג 222 עוזבים

רובע י' 159 עוזבים

רובע ט"ז 119 עוזבים

רובע י"ז 82 עוזבים

מרינה 58 עוזבים

מע"ר 52 עוזבים

לא רשום 33 עוזבים

להיכן עזבו האשדודים בשנת 2018? נתונים מדוח היחידה לתכנון אסטרטגי של העירייה:

צילום מסך מהדוח

אשקלון ממשיכה להוביל בקליטת האשדודים. בשנת 2018 עברו 915 מתושבי אשדוד אל העיר אשקלון. השנייה ברשימה ירושלים, 413 מתושבי העיר עזבו אליה. לגן יבנה עברו 333 מתושבי העיר, לערד עברו 290 תושבים, לבני ברק 269, לראשון לציון 193 ולתל אביב 312 מתושבי אשדוד.

ברוכים הבאים:

בשנת 2018 הגיעו לאשדוד 1,210 עולים חדשים. נתוני עלייה אלו ממשיכים את מגמת העלייה בעשור האחרון. עיקר העולים הגיעו מרוסיה (458) ואוקראינה (318). רוב העולים התיישבו ברובע א' ורובע הסיטי.

צילום מסך מהדוח