צילום: יח"צ

הבוקר דיווחנו על "מחלה" מסתורית שפקדה כ-18 עובדים בנמל אשדוד, ביניהם 6 מנופאים. ההיעדרות הפתאומית גרמה לשיבושים קשים בעבודת הנמל, ובהנהלת הנמל מיהרו לפנות הצהריים לבית הדין לעבודה על מנת שיורה לעובדים לשוב לעבודה סדירה ולהפסיק את השיבושים בעבודה.

בפניה לבית הדין כותבים בנמל אשדוד: "בקשה דחופה זו מוגשת נוכח עיצומים פראיים ובלתי חוקיים הננקטים על ידי עובדי סקטור ציוד מכאני באופנים שונים ומשתנים ובכלל זה הן היתחלות קבוצתית וחריגה מתוזמרת ומאורגנת של מנופאים והן האטה מכוונת בקצב התפוקה".

בנמל ממשיכים וכותבים בפנייתם לבית הדין: "שיבושי העבודה המתוארים לעיל ולהלן הינם המשך ישיר וברור לעיצומים הפראיים שננקטו על ידי נציגות העובדים בשבוע שעבר ובאו לידי ביטוי באי הרישום לשעות נוספות בסקטור ציוד מכאני, ואשר ביחס אליהם קבע בית הדין הנכבד ביום 6 במרץ 2019".

בנמל מציינים כי דוחות התפוקה מצביעים בבירורת על ירידה חדה בתפוקת העבודה החל מה-4 למרץ, וההאטה גרמה לנזק כספי מצטבר של כ-2.5 מיליון שקל!

בסוף הבקשה מבקשים בנמל הוצאת צווים שמורים לעובדים לשוב לעבודה סדירה, וכן לקבוע כי התנהלות העובדים מהווה הפרה של החלטת בית הדין מיום 6 למרץ, החלטה שקבעה כי העובדים ישובו לעבודה סדירה.

מחר בבוקר יתקיים דיון בבית הדין בעתירה שהגישה הנהלת הנמל.