צילום מסך

"באחרונה המועצה עדה לתופעה חמורה של הזרמת שפכים על ידי גורמים שונים למי הנחל העובר בסמוך לבתי תושביה" נכתב במכתב ששיגרה מועצה אזורית חבל למשרד להגנת הסביבה, מנהל המשטרה הירוקה ולרשות הממשלתית למים וביוב בנושא הזרמת מי הקולחים וזיהום נחל לכיש, "לפיכך המועצה מצטרפת לעמדתם של עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה, כפי שהובאה בפניות שנשלחו על ידם זה מכבר."

עוד נכתב במכתב: "אין להתעלם מהנזק הברור אשר נגרם ויגרם לתושבי חבל יבנה בכלל וניר גלים בפרט, המתגוררים בסמוך לנחל. התושבים סובלים ישירות מן הזיהום הבוטה של הנחלים העוברים בקרבתם ומושפעים ממנו קשות. מדובר בפגיעה מהותית באיכות חייהם, בפרט בשל מטרדי ריח. ביתר שאת, זיהום הנחלים גורם לסכנה מוחשית לבריאותם."

"למותר לציין כי הזרמת השפכים גורמת לחריגות וזיהום חמור אף יותר במימי הנחל הזורמים בתחום שיפוטה של המועצה, בשל ריכוזם הגבוה של ערכים מזהמים טרם הזרמתם למי הים" - עוד צוין במכתב, "לאור זאת וכאמור ברישא, המועצה מתנגדת למתן היתר להזרמת שפכים לנחלים והיא מצטרפת בעניין לעמדתם של עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד – חבל יבנה."