באשדוד כ-69.2 אלף משקי בית, ממוצע נפשות למשפחה הוא 3.3 נפשות. ממוצע המפרנסים למשק בית הוא  1.6 (אחד מבני הזוג עובד במשרה חלקית). ההכנסה ברוטו למשק בית עומדת על 18,946 ₪, ההכנסה נטו למשק בית כ-15,868 ₪. 81% מההכנסה מקורה בעבודה, 11.3% מקצבאות, 8.6% מקצבאות הביטוח הלאומי.

סך ההוצאות לתצרוכת עומדות על 15,294 ₪. מתוכם: על מזון מוציאים 17.4% כולל ירקות ופירות. ההוצאות  לדיור הם כ-24.7% בחודש. על תחזוקת  דירה כ-7.9% בחודש. הלבשה והנעלה כ- 3.9%, חינוך ותרבות כ-13.2% בחודש (הנתון הגבוה מבין 15 הערים הגדולות), על תחבורה ותקשורת כ-17% מהתצרוכת בממוצע לחודש.

בעלות על מוצרים

23.2% מחזיקים מקפיא עמוק, 35.2% מחזיקים מדיח כלים, 92.8% יש מזגן בביתם, ל-67% יש מנוי ללווין או כבלים, ל-56.3 אחוזים יש מכונית אחת ול-20.6% יש שתי מכוניות, ל-5.5% יש אופניים חשמליים בבעלותם, ל-94.6% יש טלפון סלולרי אחד לפחות.

69.5 אחוז ממשקי הבית בעיר גרים בדירה בבעלותם, ממוצע ערך הדירה שבבעלותם עומד על כ-1,651 מיליון ₪. ההחזר החודשי של משכנתא ממוצעת באשדוד עומד על 2,669 ₪. 26.4% ממשקי הבית באשדוד גרים בשכירות ומוציאים כ-2,652 ₪ עבור הוצאות דיור בממוצע.

איפה אנחנו ביחד לשאר הערים הגדולות:

מאתר הלמ"ס

הכנסה כספית והוצאה כספית למשק בית

 • בישראל ההכנסה ברוטו היא 20,027 ש"ח, ההכנסה נטו היא 16,518 ש"ח וההוצאה היא 13,114 ש"ח.
 • בראשון לציון ההכנסה נטו הגבוהה ביותר - 18,697 ש"ח, ובבת ים הנמוכה ביותר - 12,759 ש"ח.
 • ברחובות ההוצאה הגבוהה ביותר - 14,056 ש"ח, ובבת ים ההוצאה הנמוכה ביותר - 10,455 ש"ח.
 • הפער הגדול ביותר בין הכנסה נטו להוצאה נמצא בראשון לציון - 6,970 ש"ח, והנמוך ביותר נמצא בבית שמש - 1,022 ש"ח.
 • בחישוב לנפש: ההכנסה נטו וההוצאה בתל אביב-יפו הן הגבוהות ביותר (8,256 ש"ח ו-6,209 ש"ח, בהתאמה).

הרכב ההכנסה הכספית ברוטו

 • 80% ומעלה מההכנסה בערים רמת גן, אשדוד ובאר שבע, מקורה בעבודה.
 • בבני ברק כרבע מההכנסה, מקורה בקצבאות ובתמיכות - יותר מפי שניים מהממוצע הארצי.

הרכב ההוצאה לתצרוכת

 • סעיף ההוצאה הגדול ביותר הוא סעיף הדיור (24.4%). אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על סעיף זה נמצא בתל אביב-יפו - 33.2%, והנמוך ביותר נמצא בחיפה - 20.5%.
 • אחוז ההוצאה הגבוה ביותר על תחבורה ותקשורת נמצא בחיפה - 21.8%.
 • באשדוד אחוז ההוצאה על סעיף חינוך, תרבות ובידור הגבוה ביותר - 13.2% ובנתניה ובת ים הנמוך ביותר - 8.8%.

תנאי דיור

מאתר הלמ"ס

 • ברמת-גן אחוז הגרים בדירות שכורות הגבוה ביותר - 49.4% ובבני ברק אחוז הגרים בדירות בבעלות הגבוה ביותר - 76.9%.
 • בירושלים, בבני ברק ובבית שמש צפיפות הדיור הגבוהה ביותר - יותר מנפש אחד לחדר.
 • באשקלון ובבית שמש אחוז משלמי המשכתנא במשקי בית הגרים בבעלותם הגבוה ביותר (62.4% ו-62%, בהתאמה), וההחזר החודשי הממוצע שלהם הנמוך ביותר (2,626 ש"ח ו-2,616 ש"ח, בהתאמה).
 • בתל אביב-יפו שכר הדירה הממוצע לחודש הוא הגבוה ביותר - 4,407 ש"ח, ומספר החדרים הממוצע לדירה שכורה הקטן ביותר - 2.5. בבאר שבע שכר הדירה הממוצע לחודש הוא הנמוך ביותר - 1,794 ש"ח, ומספר החדרים הממוצע לדירה הוא 3.1.

בעלות על מוצרים

 • ברמת גן אחוז הבעלות הגבוה ביותר על מחשב ביתי אחד לפחות והאחוז הגבוה ביותר של המנויים לאינטרנט (89.3% ו-87.8%, בהתאמה).
 • בבאר שבע אחוז הבעלות הגבוה ביותר במשקי בית על טלפון סלולרי אחד לפחות - 99.3% ובבית שמש אחוז הבעלות הגבוה ביותר על שני טלפונים ניידים ויותר - 86.2%.

בשנת 2017 נחקרה לראשונה הבעלות על אופניים חשמליים. אחוז הבעלות הארצי עומד על 7.7%. ברמת גן נמצא האחוז הגבוה ביותר - 16.5% ובבית שמש הנמוך ביותר - 1.7%.