צילום: דובר צה"לשיעור הגיוס באשדוד עומד על 60.19% (60.6% שנה שעברה), מיצוי ללחימה עומד על 38.7% (37.2% שנה שעברה), מיצוי לקצונה - 5.22% (5.2% שנה שעברה). על פי הנתונים מטבלת ליגת הערים, אשדוד עולה בדירוג הכללי בשני מקומות, למרות שלא חל שינוי ניכר בנתונים המוצגים.

הדירוג שוקלל מהמרכיבים הבאים: 50% - שיעור הגיוס, 25% - שיעור המיצוי לקצונה, 25% - שיעור אופי השירות. שיעור היציאה לקצונה מחושב מתוך משתחררי 2017. אופי השירות מחושב תוך מתן עדיפות לתפקידי לוחמה ותפקידי שירות משמעותי.

טבלת ליגת הערים המלאה:

באדיבות דובר צה"ל

הנתונים על אשדוד מושפעים מהאוכלוסייה החרדית, שברובה לא מתגייסת לצה"ל.

נתוני הגיוס לפי מקיפים בעיר מציגים תמונה של אחוזי גיוס גבוהים:

נתוני הגיוס על פי מקיפים