שטח תכנית קרית חלוציםהשכונה המתוכננת "קרית חלוצים" שמקודמת במסגרת הסכם הגג - גודלת בעוד 1,100 יחידות דיור - כך עולה ממכרז שפרסמה העירייה לקבלת שירותי תכנון לשכונה החדשה באזור התעשיה הקלה בעיר. 

גודל המתחם כ-3,100 דונם, והוא נמצא ממזרח לאזור התעשיה הקלה באשדוד  (מקביל לרחוב העבודה). על פי הסכם הגג תוכננו במקור כ-7,000 יחידות דיור במקום, וכעת המתחם מגיע כבר ל-8,100 יחידות דיור. הקרקע שייכת למדינה – רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

התכנון לקרית חלוצים - מתוך מכרז העירייה

לוח הזמנים, על פי הסכם הגג, לשיווק הדירות במתחם: 5,000 יחידות דיור ישווקו עד יוני 2020, 1,000 יחידות דיור עד יוני 2021 ו-1,000 יחידות דיור אחרונות עד יוני 2022.

צילום מסך מהמכרז

השכונה מחולקת לשתי תכניות: גדות הנחל עם 6,900 יח"ד - תכנית שמוקדמת במסגרת הותמ"ל כמתחם מועדף לדיור, ובני חלוצים עם 1,200 יח"ד שמקודמת בועדה המחוזית.