צילום מהתחנה המרכזית:

צילום: אלי דדון

צילום: אלי דדון