ממטרי גשם כבר הלילה באשדוד. עד כה נרשמו הצפות קלות במספר מוקדים, בעקבות כך המוקד העירוני פועל במתכונת מתוגברת.

כך זה נראה >> 

באזור ג', שלט ענקי של פרויקט תמ"א התעופף מהרוח, אין נפגעים. טרקטור של המוקד העירוני שמסייר בעיר ומטפל במפגעים טיפל באירוע.

טרקטור של המוקד העירוני מטפל במפגעי הסערה

הצפות קלות באשדוד, צפו >>