השאלת ספרים בסימן שאלה (צילום: אתר אורנית)

ישראל נכנסת למערכת בחירות נוספת ובינתיים פרויקטים רבים תקועים, העברות כספים נעצרו והמדינה ממתינה עד אשר תהיה כנסת וממשלה בישראל. 

בעקבות פיזור הכנסת וכפועל יוצא מכך, הפסקת עבודות ועדות הכנסת, במשרד החינוך הקפיאו את פרויקט השאלת הספרים לשנת הלימודים הבאה. גם הפעלת צהרוני משרד החינוך בתחילת שנת הלימודים - לא בטוח שתופעל.

הסיבה להקפאת פרויקט השאלת הספרים: במשרד החינוך לא יכולים לגבות תשלומים מההורים מבלי שהתקנות יאושרו בועדת החינוך - שכאמור לא קיימת בנסיבות אליהם הגיעה המדינה. גם הפעלת הצהרונים בתחילת שנת הלימודים הבאה נתונה בסכנה.

מטרתה של התוכנית להשאלת ספרי הלימוד היא הקלת נטל התשלומים על ההורים. התכנית החלה בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, להורדת הנטל משכבות הביניים. התכנית פועלת בבתי ספר רשמיים והמוכרים שאינם רשמיים בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "הואיל ולא אושר עדיין חוזר תשלומי הורים על ידי ועדת החינוך של הכנסת, פנה משרדנו לוועדה מסדרת. אנו סבורים כי החלטה בעניין תינתן בימים הקרובים. משרד החינוך ער ומודע לדבר והוא פועל יחד עם השלטון המקומי כדי לגבש מענים מתאימים".

מעיריית אשדוד נמסר:

"עיריית אשדוד היתה מהראשונים אשר אמצה ושכללה את מיזם השאלת ספרי הלימוד בבתי הספר, וגם השנה נערכה להפעלתו. 

לצערנו, משרד החינוך החליט להקפיא את הגבייה מההורים בשל הליך פרוצדורלי המחייב את אישור ועדת החינוך בכנסת, ובשל הנסיבות הפוליטיות הנוכחיות היא לא תתכנס בקרוב לאישור מיזם זה ומיזמים נוספים.
 
בימים האחרונים, משרד החינוך הינחה את מנהלי בתי הספר, על הפסקת הגבייה למיזם ההשאלה. ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי הודיע כי המיזם ימשיך וכי תימצא הדרך לגשר על  העדר פעילות ועדת החינוך בכנסת. 

בתוך כך שוחח ד"ר לסרי עם יו"ר מרכז שלטון מקומי, מר חיים ביבס, אשר מוביל קו תקיף כנגד אי ביצוע החלטות הנוגעות למערכת החינוך, עד כדי איום בהשבתת פתיחת שנת הלימודים כסדרה. 

עיריית אשדוד תעשה ככל יכולתה לפעול לשחרור החסמים ובכל מקרה המיזם ימשיך לפעול בשנת הלימודים הקרובה".