חנות ברובע ט' מתכוננת לנובי גודנאום מעורר מחלוקת נשא חבר המועצה החדשה אלי נכט בישיבת כינון מועצת העיר. נכט ניצל את הבמה בעת והזמין את תושבי אשדוד לחגיגה סביב עץ אשוח במרכז ביג בעוד כשבוע (לאחר חג החנוכה).

נכט הסביר אחר כך את ההזמנה ששיגר לתושבי העיר: "אני שמח על כך שהנהלת ביג הסכימה לצבוע את השנה החדשה באשדוד בהפנינג גדול לתושבים. אני מודע כי החלטתה נובעת משיקולים עסקיים שלה, אולם שמח כי במקרה זה בפעם הראשונה תושבי אשדוד לא יצרכו לנסוע עד חיפה, יפו או אירופה כדי לחגוג את כניסתה של השנה האזרחית החדשה. בישראל בכלל ובאשדוד בפרט יש מקום לכל החגים היהודיים, כמו גם לחגים אזרחיים הנהוגים בכל העולם, על אחת כמה וכמה שאין מדובר כאן בשום חג דתי, אלא חגיגה של שנה חדשה בלבד, כמו שאומרים ׳עוד סיבה למסיבה׳."

בימים אלה מוצבת חנוכיה במרכז הקניות, ובכל ערב בשש רב חב"ד מרובע ט' מדליק את הנרות בחגיגיות רבה.

ענו על סקר אשדוד נט - בעד או נגד הצבת עץ אשוח במרכז הקניות ביג: