חברת גולד בונד

ברת גולד בונד הודיעה כי בכוונתה להשקיע בפרויקט אי-קומרס (E-commerce) רובוטי במבנה החברה באשדוד, בהשקעה כוללת של כ-30 מיליון שקל. 

החברה הודיעה כי במסגרת הקמת הפרויקט אישר דירקטוריון החברה התקשרות עם יצרן בינלאומי העוסק בייצור ואספקת מערכות רובוטיקה מתקדמות וציוד נלווה למחסנים לפיו תרכוש מהספק את מערכות הרובוטיקה והציוד הנלווה הנדרשים להפעלת המחסן הלוגיסטי. 

מגולד בונד נמסר כי התקשרות החברה עם הספק מהווה דרך אבן מרכזית בהקמת הפרויקט כאשר החברה מעריכה כי התקנת ציוד הרובוטיקה והטמעתו במחסן הלוגיסטי תושלמנה עד סוף שנת 2019. 

נציין כי תקציב הפרויקט, אשר עומד כאמור על 30 מיליון שקל, מורכב, בין היתר, מעלות רכישת ציוד הרובוטיקה, וכן מהשקעות בתשתיות, הקמת מערכות מחשוב ושיפוץ המבנה. 

מגולד בונד נמסר כי הפרויקט ממומן ממקורותיה העצמיים וכן ממימון חיצוני.