השלט ברחוב ז'בוטינסקיבעיריית אשדוד מתכוננים להפעלת פרויקט "הגל הירוק" בעיר - צירי העדפה לתחבורה הציבורית בשדרות הרצל ושדרות מנחם בגין. 

השבוע פרסמה העירייה מכרז בו היא מבקשת למצוא קבלן שיבצע הסדרי תנועה בצירי העדפה בפרוייקט הגל הירוק באשדוד. עוד נכתב במכרז כי "ההקצב הזמני המוגדר בכתב הכמויות מתייחס לשד' הרצל וקטע מסויים בצומת אלטלנה. העבודות נדרשות באופן דחוף עקב קיומו של נתיב תחבורה ציבורי בשדרות הרצל אשר לא ניתן להפעילו בשלב זה ועד אשר ניתן יהיה לפתוח את הנת"צ לתנועה.

העבודה על פי המכרז אספקת והצבת הסדרי התנועה זמניים ותחזוקתם במשך כל תקופת החוזה עד להפעלת ציר העדפה במתכונתו הסופית.

צילום: עופר אשטוקר

ההתקשרות עם הקבלן היא לשנה, והצפי לתשלום עבור הסדרי התנועה הזמניים כ-100,000 ש"ח בחודש. בנוסף קיים מחירון לצביעת כבישים, תמרור וכל היוצא בכך.