מט"ש תימורים מזרים בניגוד לחוק מי קולחין אסורים הפוגעים בנחל לכיש. על אף התראות העירייה, מט"ש תימורים לא פסק להזרים מי קולחין והבוקר, בשל תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים, עיריית אשדוד ומשרד הבריאות מודיעים על סגירת החוף ומזהירים את הציבור מרחצה בחוף מי עמי אשדוד עד להודעה חדשה. 

בעירייה כבר הודיעו כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה בנחל ופועלת להפסקת ההזרמה והגשת כתב אישום כנגד האחראים. 
בעיריית אשדוד מציינים כי יש בידם תיעוד ועדויות להזרמה, וכי העירייה תמשיך לפעול ככל שיידרש על מנת לשמור על נחל נקי. העירייה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ותעדכן את הציבור.