מכתב התראה חריג נשלח על ידי עיריית אשדוד למועצת באר טוביה, בעקבות הזרמת שפכים ממאגר מט"ש תימורים ובו דרישה חד משמעית: "הפסיקו לאלתר! את הזרמת השפכים הבלתי חוקית  הפוגעת ומזהמת את נחל לכיש".

בכתב ההתראה נכתב: "מאגר תימורים מופעל על ידי ובאחריות המועצה האזורית באר טוביה ותאגיד המים "תמר". בין התאריכים 22.12.18-08.01.19, ובמועדים נוספים, זרמו כמויות גדולות ביותר של מי קולחים שניוניים ממאגר תימורים לנחל האלה המתנקז לנחל לכיש. חמור מכך, גם בשעה בה נכתבות שורות אלו ממשיכה, באין מפריע, הזרמת הקולחים המזוהמים מהמאגר לעבר נחל לכיש".

בעיריית אשדוד מציינים כי הזרמת הקולחים גרמה וגורמת לזיהום חמור של נחל לכיש, לאחר שטוהר ושוקם על ידי עיריית אשדוד בהשקעה כספית אדירה. בנוסף גורם הדבר לזיהום של מי וחופי הים באשדוד.

בפועל נכפה על תושבי העיר אשדוד לקלוט את שפכי מט"ש תימורים אשר "מושלכים" עליהם ממעלה הנחל. מיותר לציין כי הדבר גורם פגיעה סביבתית חמורה, מסכן את בריאות הציבור, הדגה בנחל, ויתר בעלי החיים בסביבתו.

למכתב צורפו תוצאות בדיקות שביצע משרד הבריאות בחופי אשדוד, שבארבעה מהם התגלה זיהום צואתי במי הים. בעקבות התוצאות, הרחצה בחוף מי עמי נאסרה.

זיהום בחופי אשדוד