צילום: אבי פלדמן

הלימודים באשדוד מתקיימים כרגיל - דיווחים אמינים מקבלים רק באשדוד נט!