נמל אשדוד

סגן נשיא בית הדין לעבודה בבאר שבע, השופט צבי פרנקל, קיבל במהלך הלילה את בקשתה הדחופה של הנהלת חברת נמל אשדוד והוציא צו ארעי כנגד ההסתדרות והוועדים בנמל שתכננו לשבש ולהשבית היום את העבודה בחברה.

הצו שהוציא בית הדין קובע כי "על ההסתדרות לבטל כל הוראה ארגונית שניתנה בקשר לנקיטת שביתה או כל צעד ארגוני אחר שיש בו כדי להביא לשיבוש העבודה". בנוסף, קבע השופט פרנקל לקיים הערב בשעה 18:00 דיון בהשתתפות הצדדים.

מחברת נמל אשדוד נמסר כי ההחלטה לפנות הלילה באופן בהול לבית הדין התקבלה לאחר שהיה ברור מעל לכל ספק כי בכוונת ההסתדרות והוועדים בנמל לפתוח היום בשביתה פראית אשר היתה גורמת לנזקים כלכליים כבדים לחברה וללקוחותיה.

ההנהלה הוציאה במהלך הלילה עדכון לעובדים בו נכתב "נוכח אירועי העבר בהם לא כובדו צווי מניעה, יובהר כי ככל שעובדים יפרו את צו המניעה ויעדרו מהעבודה ו/או ישבשו את העבודה החברה תראה ההנהלה אותם ואת נציגות העובדים (ועדים והסתדרות) כאחראים אישית לשביתה/שיבוש העבודה על כל המשתמע מכך והחברה תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בגין הפגיעה הפגיעה בחברה ובלקוחות אם וככל שהעבודה תשובש.

אנו מצפים מכם לכבד את החלטת בית הדין ככתבה וכלשונה ולהגיע להסכמות במסגרת המו"מ עליו הורה בית הדין הארצי לעבודה".