הסכר במאגר תימורים נפתח ומי הקולחין זורמים לנחל האלה וממנו לנחל לכיש. על פי הערכה, מי הקולחין המדוברים הם באיכות ירודה שאינה מותרת להזרמה לנחלים גם במקרים חריגים.

מהמידע שהגיע למערכת אשדוד נט עולה כי עד כה זרמו מעל ל-200 אלף קוב של מי קולחין לנחל לכיש. 

לא ברור מדוע הודעה על ההזרמה לא הועברה לידיעת הציבור, לדייגים ולגולשים בקרבת שפך נחל לכיש.