אשדודים עם בוטרשווילי (דרך חדשה)

אשדודים ובוטרשווילי, שערכו ביניהם הסכם עודפים (שלא תפס), הכינו הפתעה ליו"ר הקואליציה גבי כנפו, שהוא האחראי על המו"מ – והודיעו לו שעתה הם הפכו לסיעה של 3 ולכן מגיע להם סגנות ברוטציה של שנתיים וחצי כל אחד. בוטרשווילי רוצה להתחיל כסגן ראש העיר בשנתיים וחצי הראשונות ויניב קקון בשנתיים וחצי הבאות.

קקון רוצה גם להחזיק בתיקים חברתיים משמעותיים ובוטרשווילי, מעוניין להמשיך לכהן כממונה על רשות הספורט העירונית ועל המרכז לתרבות יהדות גיאורגיה.

יש לקחת בחשבון שהדבר לא פשוט מבחינת תמהיל הקואליציה, שכן אם המפתח לסגנות יהיה 3 מנדטים, הרי שש"ס לה יש 6 מנדטים, תבקש 2 סגנים, וכן כצנלסון במידה וירצה להצטרף לקואליציה.

על פי גבי כנפו, המפתח לסגן ראש עיר הוא 4 מנדטים.