ורד זבולון צרפתי

וכך כותבים וממליצים עו"ד ורד זבולון צרפתי ושלומי בן עזרי -
"אנו מברכים את ראש העיר על המהלך להקמת רובע הנחל שיביאו עמם בשורה אמיתית לתושבי אשדוד אשר ממתינים זמן רב למלאי נוסף של דירות מגורים.  יחד עם זאת מניסיונן של ערים אחרות, חשוב ונכון ליצור תמהיל אוכלוסייה הכולל משפרי דיור, ותיקים וזוגות צעירים.

התמהיל צריך לכלול יחס של 50% מהדירות ישווקו במסגרת "מחיר למשתכן" ו-50% ישווקו לשוק החופשי לטובת משפרי דיור וותיקים שהם גם תושבי העיר אשר נשכחו ע"י מדינת ישראל שקבעה שכל הדירות ייצאו במסגרת "מחיר למשתכן" ולמעשה כך הוקפא שוק הבניה.

שיווק משולב יגרום להפחתת המחיר למשתכן, שכן היזם יוכל לבצע "סיבסוד צולב" על ידי מכירת שאר הדירות בשוק החופשי. בכדי לזכות במכרז על קרקע, היזם יהיה מוכן  להפחית מהרווח הצפוי לו, ממכירת הדירה בשוק החופשי בכדי להגיש מחיר זול יותר ב"מחיר למשתכן" ובכך לשפר את סיכוייו לזכות  במכרז.  כך נשיג גם "תמהיל אוכלוסייה" וגם הפחתה נוספת של מחירי הדירות לזוגות הצעירים.

בנייה המיועדת לשיווק  בשוק החופשי תוביל לכך שהמבנים אשר ייבנו בסופו של דבר, יהיו מושקעים יותר, יפים יותר ובאיכות גבוהה יותר וזאת לאור העובדה שיזם שרואה לנגד עיניו מכירה בשוק החופשי ישקיע יותר, מאשר קבלן שרואה את עצמו כקבלן מבצע בלבד (כפי שרואה היזם את עצמו במכרזי מחיר למשתכן).

היות ולאור הסכם הגג, צפויים שיווקי קרקע נוספים ובהיקפים משמעותיים, הביקושים הקיימים בשוק, עשויים לקבל מענה מתאים ללא השפעות על עליית מחירים".