צילום: דודו חן"אשדודי אמיתי בוחר בדו קיום" נכתב בשלטי ענק של סיעת אגודת ישראל שנתלו בעיר. הפניה נעשית לציבור הכללי בעיר ולא לחסידים, והקריאה היא להצביע לאגודה בבחירות.

באגודה מנסים למשוך קולות מהציבור הכללי בעיר, ובכך למעשה להגדיל את כוחם במועצה. 

בשלט אחר של אגודה נכתב: "אשדודי אמיתי בוחר במסורת", זאת על רקע כיפה עם מגן דוד. השלט עצמו, במבט חטוף, נראה כי הוא על רקע דגל ישראל.

צילום: דודו חן