דני בן אבו

גם בבחירות 2018, דני בן אבו יעמוד שוב בראש ועדת הבחירות באשדוד.

ועדת הבחירות מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה ומספרם כמספרם במועצה. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה. במידה והדעות יהיו שקולים יכריע יו"ר הישיבה.

דני בן אבו:
נכה צה"ל ממלחמת יום הכיפורים. בכיר בחברת החשמל,  כיהן בשנים 2003-8  כחבר מועצת עיריית אשדוד והממונה על תיק הספורט.
מ-2009   יו"ר מחוז השפלה של ארגון נכי צה"ל וכיום ומשנה ליו"ר ארגון הנכים הארצי.