אחוזי הצבעה

רובע א' - 47% 

רובע ב' - 43%

רובע ג' - 72%

רובע ד' - 56%

רובע ה' - 62%

רובע ו' - 56%

רובע ז' - 90%

רובע ח' - 68%

רובע ט' - 68%

רובע ט"ו - 69%

רובע ט"ז - 74%

רובע י' - 65%

רובע י"א - 62%

רובע י"ב - 70%

רובע י"ג - 68%

רובע י"ז - 69%

רובע הסיטי - 65%