מעניין לראות כי ראש העיר מנצח כמעט ברוב הרבעים  - 

לסרי מנצח ברבעים -  ג',ד,ה',ו, ז', ח, ט,י"א, יב, יז.

כצנלסון מנצח ברובעים - א', ב', ,י', י"ג, וסיטי.

לחמני מנצח - בט"ו וט"ז

גלבר וגיטרמן לא מנצחים באף רובע

מרמים גבה:
שמעון כצנלסון בוודאי נדהם לקבל 13 קולות ברובע ז' - ושם אולי יהיה מי שיעשה ועדת חקירה בנושא - מי העזו להצביע עבורו?

יחיאל לסרי מקבל - 1480 קולות ברובע ט"ו (גבוה יחסית) למרות ההפגנות ומחאת תושבי רובע ט"ו שלכאורה יצגו את תושבי הרובע. מנגד, מי שנסתה להוביל את מאבק התושבים ונחשבה חזקה בט"ו - הלן גלבר - מקבלת רק 560 קולות.

ההצבעה ברובע א':

רובע א'

רובע א למועצה-

ההצבעה ברובע ב':

רובע ב'

רובע ב' למועצה-

ההצבעה ברובע ג':

רובע ג'

רובע ג' למועצה-

הצבעה ברובע ד':

רובע ד'

רובע ד' למועצה-

הצבעה ברובע ה':

רובע ה'

רובע ה' למועצה-

הצבעה ברובע ו':

רובע ו'

רובע ו' למועצה

הצבעה ברובע ז':

רובע ז'

רובע ז למועצה

הצבעה ברובע ח':

רובע ח'

רובע ח' למועצה-

הצבעה ברובע ט':

רובע ט

רובע ט למועצה-

הצבעה ברובע י':

רובע י'

רובע י' למועצה-

ההצבעה ברובע י"א:

רובע י"א

-רובע י"א למועצה

-

הצבעה ברובע י"ב:

רובע יב'

-רובע יב למועצה

-

הצבעה ברובע י"ג:

רובע י"ג

הצבעה רובע יג למועצה

-

הצבעה ברובע ט"ו:

רובע ט"ו

-רובע ט"ו למועצה

-

הצבעה ברובע ט"ז:

רובע ט"ז

-רובע טז למועצה

הצבעה ברובע י"ז:

רובע י"ז

-יז למועצה

-

ההצבעה ברובע הסיטי:

רובע הסיטי

סיטי למועצה