תלמידי בית הספר חופית דואגים לחיילי ושוטרי ישראל שעסוקים במניעת פיגועים. ביוזמת ההנהלה הם אספו חטיפים ודברים שימושיים אחרים ושלחו בחיבלות עם ברכות לחיילים והשוטרים.  הםלא שכחו גם את קרן, השומרת היקרה אשר דואגת ונרתמת בשגרה בכלל ובתקופה זאת בפרט.