המפקד התקבל במסדר כבוד של שוחרי בית הספר בפיקודו של מפקד שלוחת אשדוד ובנוכחות מנהלת ביה״ס הגב׳ הדס בן שושן, חברי ההנהלה ומפקד גף פלדה כחולה, בו סקר ושוחח עם השוחרים ומדריכות הכיתות, בסיום הוענקה לו מזכרת מביה״ס.