האלימות ה הולכת ומתרחבת בקרב בני הנוער בארץ הביאה לשיתוף פעולה בין  המרכז קהילתי "בית לברון" וביה"ס התיכון מקיף ז' במסגרתו פותחה תכנית למרחב חינוכי בנושא האלימות, בכדי לצייד את בני הנוער ב"ארגז כלים" להתמודדות עם התופעה הקשה.

הפעילות התמקדה במספר  היבטים:

אלימות פיזית ומילולית, אלימות ברשתות החברתיות, וונדליזם, השחתת רכוש ועוד.