התלמידים בוחרים את החוף שברצונם לאמץ ופועלים, אחת לחודש, למען החוף.
הפרויקט המלווה באמצעי הוראה חדשניים, החל בהקרנה חגיגית של הסרט HOME""ובימים הקרובים ילמדו כל התלמידים המשתתפים קיימות מהי וכיצד פעולה קטנה של כל אחד מאיתנו יכולה להשפיע על חוף הים.

השנה עתיד להפתח בפורטל העירוני של מנהל החינוך בעיריית אשדוד, דף מיוחד לפרוייקט ובו יפורסמו נתונים אותם יאספו התלמידים בעת פעילותם בחוף. עוד שינוי מרענן הוא קישור הפרוייקט לנושא ה"דגל הכחול"- מדרג בינלאומי לחופים מוכרזים.

ד"ר ענת רוזן, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה מציינת כי היא רואה חשיבות גדולה למעורבות של בני נוער בפרוייקטים מעין אלו  – "בני הנוער של היום הינם המנהיגים של המחר וחשוב מאוד שבמערכות השיקולים שלהם, כאשר הם יגיעו לתפקידים של מקבלי החלטות יעורב גם הנושא הסביבתי". ד"ר רוזן גם ביקשה להודות לכל השותפים לפרוייקט ולמאמצים אותם הם משקיעים- לרכזי איכות סביבה במקיפים השונים, לצוות נמל אשדוד, לקרן שטלריד- רכזת מעורבות חברתית בעיריית אשדוד, לנועם ואן דר האל- רכז איזור דרום של תוכנית חוף נקי ולמרב יגר- רכזת חינוך והסברה באיגוד ערים לאיכות סביבה.