המשרד להגנת הסביבה שבחר באשדוד כעיר הגדולה ביותר ברשימת היישובים הנכללים במיזם, תולה תקוות רבות בפיילוט המקומי.
כשנה וחצי של לימוד והערכות הגיעה לסיומה ועתה יוצאים לשלב היישום. ד"ר לסרי מאמין שגם במיזם זה יוכיחו תושבי אשדוד שהם ראויים לאמון.