במהלך החגים, בעקבות יציאתם של רבים מהמטפלים לחופשת החג, דואג משרד הרווחה שזקנים בודדים לא ישארו נטולי טיפול וארוחות חמות, ועל כן מאשר ומממן לזקנים בודדים ומעוטי יכולת שהייה בנופשונים או בבתי אבות למשך 2 ימי החג הראשון, ו-3 ימים עבור החג השני. בנוסף, כמו בשנים קודמות, היחידה להתנדבות והשירות לזקן במשרד הרווחה מרכזים את תכנון ותפעול מבצע "כולנו מסובין", הנועד לאפשר לזקנים בודדים ומעוטי יכולת לחגוג את סעודת ליל הסדר ולקרוא את ההגדה בחברת אנשים נוספים.

במסגרת המבצע, אותרו גופים וארגונים מארחים מחד, וזקנים המעוניינים באירוח מאידך. העול הכלכלי המלווה את ההכנות לליל הסדר, בשילוב העובדה כי לזקנים רבים אין משפחה היכולה לדאוג לצרכיהם, הובילו לצורך במציאת אלטרנטיבות וולנטריות עבור זקנים בודדים ומעוטי יכולת המעוניינים להשתתף ולחגוג את ליל הסדר. משרד הרווחה הנפיק חוברת מידע בה רוכזה רשימת המסגרות המארחות ותנאי האירוח, והיא הופצה לכל בעלי העניין הקשורים במתן שירותים לזקנים.

משפחות המעוניינות לארח קשישים מוזמנות לפנות ללשכת הרווחה המקומית בעיר מגוריהם אשר תבצע את החיבור בין הקשיש למשפחה. 

בין הגופים המארחים ניתן למצוא משפחות, בתי-אבות, מרכזי דיור-מוגן, קיבוצים, בתי חב"ד ועוד, אשר הפגינו רוח התנדבות ונכונות לתרום למען הזולת.

בנוסף לכך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים הקצה תקציבי אירוח לבתי אבות ונופשונים העובדים בהסכם עם משרד הרווחה, אשר יאפשרו טיפול אישי וארוחות גם במהלך חג הפסח לזקנים הזקוקים לכך.

מנכ"ל משרד הרווחה מר נחום איצקוביץ: "החג מביא עימו שמחה מחד, וחושף בעיות רבות מאידך. כל חג, בכל עדה או דת, פותח את פצעי המחסור בעוצמה רבה יותר מאשר בימות החול. על כן, המקצוע במשרד ייצרו תוכניות ייעודיות לטיפול באוכלוסיה בכלל ולאוכלוסיית הזקנים בפרט".

צילום אילוסטרציה: אינטרנט