ביום חמישי ה-9.2.12 במתנ"ס יא' תתקיים האסיפה הקרובה ובמהלכה, שיחה עם מאיר מאירוביץ', בוגר וקצין בסיירת מטכ"ל וחבר בתנועת "ערבות הדדית" על החשיבות של השותפות והיחד, על הקושי לבצע את הברור מאליו, על השפעות הסביבה על האדם ועל בנייה מושכלת של סביבה חדשה, המאפשרת את כל זאת.

אסיפת העם באשדוד מהווה חלק מרשת קהילות מחאה בכל הארץ שחברו יחד בקיץ האחרון והקימו את "האסיפה הארצית". האסיפה מורכבת מצוותי עבודה בנושאים שונים כגון דיור, פיננסים, אקטיביזם, סמינר ועוד. האסיפה הארצית מתכנסת אחת לשבועיים, בה מציגים הצוותים את העבודה ותוצריה ומשתפים בה את כלל האסיפה באופן שקוף ודמוקרטי. לפרטים נוספים על האסיפה הארצית:

 
צוות דיור של האסיפה הארצית השיק בתחילת ינואר השנה את "קמפיין הדיור" תחת בכותרת "דיור לכולם". הקמפיין מציג פתרונות אפשריים לבעיות שונות בנושא הדיור על פני מגוון רחב של אוכלוסיה.