גני הטרום חובה והחובה שבבעלות העירייה ונמצאים ברובע ט"ז, הם חדשים ואוכלסו רקב תחילת שנת  הלימודים. אולם ילדי הגן לשהות בו במשך היום ללא חימום, על אף הקור השורר בתקופה זו.

לטענת הגננת הפנייה לעירייה נידחת בתשובה שהנושא יטופל כאשר יהיה תקציב.

ההורים מספרים כי הקור בלתי נסבל. 

תגובת העירייה: "כבר הותקנו מנועים חדשים ברובע ט"ז. המזגן תקין לחלוטין לשביעות רצון הילדים וצוות הגן. מנגנון ההפעלה מכוון לפעילות של ארבע שעות. במידה ומעוניינים בהמשך הפעלתו יש להדליקו מחדש".