בפרק זמן קצר הגיעו נפגעים מדומים רבים בחומרות פציעה שונות, שטופלו על פי פרוטקולים מובנים. אירוע טוקסיקולוגי המוני, הוא אירוע מורכב שבו נחשפים נפגעים רבים לחומר מסוכן.

בית החולים מייחס חשיבות רבה להערכות לארוע שכזה, לאור הסביבה המיוחדת בה הוא נמצא. מוכנות לכל תרחיש מחזקת את חוסנה של העיר וסביבתה.

מנהל בית החולים, פרופ׳ חיים ביטרמן, "מדובר בהערכות חשובה שמשמעותה הצלת חיים, מטבע הדברים אנו שמחים על כל תרגיל המשפר ומשדרג את מהירות תגובת הצוותים והערכות של בית החולים".

התרגיל הוכתר בהצלחה, נציגי משרד הבריאות ופיקוד העורף שיבחו את ההתנהלות של הצוות והמוכנות הכוללת של בית החולים ואף הופקו לקחים לארועים הבאים.

צילום: דוברות אסותא