מקיף ג', מקום ראשון בקטרגל

תלמידי ביה"ס מקיף ג', בהנחייתו של רכז המוגנות –לידור רענן – זכו במקום הראשון,  וקיבלו את הגביע ממנכ"לית הרשות הגב' סימונה מורלי, וממנכ"ל רשות הספורט – מר יורם אסרף שאף ברכו את הקבוצה הזוכה.